W dniu 12 XII 2023 Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków przyznał Nagrody imienia Wojciecha Kalinowskiego w uznaniu szczególnych osiągnięć w procesie dokumentacji i ewidencji zabytków Paniom OLDZE DYBIE i MAGDALENIE RÓZIEWICZ.

Serdecznie gratulujemy!