Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy jako Oddział zaproszenie od Oddziału Dolnośląskiego SKZ do wzięcia udziału w formie on-line w wydarzeniu współorganizowanym przez p. Ewę Zielińską, członka Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków o/ Dolnośląski.

Poniżej treść zaproszenia.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na ostatnie z cyklu spotkań dotyczące projektowania i instalacji systemów oświetleniowych w obiektach zabytkowych, które jako Stowarzyszenie Kon-Takt współorganizujemy w ramach projektu Culture Lights. Dotychczas odbyły się cztery spotkania stacjonarne w okolicach Krakowa, a piąte wydarzenie postanowiliśmy przenieść do sieci, aby umożliwić udział osobom z innych regionów.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 27 lutego 2023 r w godzinach 13.00 – 15.00

Project Culture Lights to międzynarodowa inicjatywa finansowana z programu Erasmus+, w której biorą udział Włochy, Grecja i Polska. W naszym kraju organizatorem wszystkich wydarzeń jest Klaster Zrównoważona Infrastruktura, przy udziale Stowarzyszenia na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Kon-Takt. Pierwszym etapem projektu jest zbadanie opinii pracowników budowlanych, architektów, konserwatorów i użytkowników budynków zabytkowych na temat modernizacji systemów oświetleniowych w budynkach zabytkowych. Głównym celem prowadzonych rozmów ma być rozpoznanie problemów i potrzeb szkoleniowych związanych z wymienioną kwestią – zarówno w sferze projektowania, jak i wykonawstwa.

Na podstawie zebranych opinii od różnych grup, w drugim etapie projektu ma zostać opracowane szkolenie dla specjalistów (projektantów, techników i konserwatorów), które podniesie jakość działań związanych z projektowaniem i wykonywaniem oświetlenia w obiektach zabytkowych. Ostatnim etapem będzie wdrożenie szkoleń we wszystkich krajach partnerskich (przełom 2023 i 2024 roku).

Spotkania, które organizujemy, polegają na swobodnej rozmowie między uczestnikami: wyrażaniu swoich opinii, obaw, pomysłów, doświadczeń. Spojrzenie na ten sam temat specjalistów z różnych branż zaangażowanych w prace renowacyjne oraz zestawienie ich z oczekiwaniami właścicieli/użytkowników budynków zabytkowych pozwala spojrzeć na problem bardziej globalnie i poszerzy wiedzę uczestników o oświetleniu w zabytkach.

Po czterech spotkaniach, na których łącznie zebrało się około 70 specjalistów z różnych branż, wiemy już, że potrzeba organizowania takich wydarzeń jest uzasadniona. Zostały nawiązane kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować dobrą współpracą przy projektach. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału architektów, projektantów oświetlenia i instalacji elektrycznych, konserwatorów i wykonawców. Bardzo nam zależy również na obecności właścicieli, użytkowników i osób zatrudnionych w muzeach czy instytucjach kultury.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt e-mailowy – adres: kontakt.zabytki@gmail.com, abyśmy mogli przesłać link do spotkania, ewentualnie o śledzenie profilu Stowarzyszenia na fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089575505842, gdzie znajdą Państwo relację z dotychczasowego przebiegu projektu oraz podstawowe informacje o naszej organizacji, która już od dekady wspiera działanie WKiRDS ASP w Krakowie.

Zachęcam również do przekazania niniejszego zaproszenia innym potencjalnie zainteresowanym osobom.

Dołączam serdeczne pozdrowienia z Krakowa!

Ewa Zielińska,

dzisiaj w imieniu Stowarzyszenia na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Kon-Takt.