Poniżej prezentujemy wyniki kolejnego z konkursów SKZ w 2023 roku.

Laureatami Konkursu „KSIĄŻKA ROKU 2023” zostali:

• MACIEJ PRARAT– za monografię „Młyny wodne, wiatraki i kieraty w XIX i 1 połowie XX w. na terenie Pomorza (w granicach dawnych Prus Zachodnich). Technika, architektura, stan zachowania”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2023.

• JAROSŁAW GIEMZA – za monumentalny album o sztuce sakralnej Łemkowszczyzny „Cerkwie i Ikony Łemkowszczyzny, wydanie III, poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Libra PL, Rzeszów 2023.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wyróżnił także książkę autorstwa ZDZISŁAWA GILA pt. „Refleksje Konserwatora Zabytków” jako cenną publikację wzbogacającą i utrwalającą wiedzę o historii polskich służb konserwatorskich.

Gratulujemy!