W dniu 6 grudnia (środa), w siedzibie Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyło się kolejne, ostatnie w tym roku zebranie naszego oddziału.

Podczas zebrania Pan Dr Roman Marcinek – Prezes ZG SKZ odznaczył Złotymi Odznakami SKZ zasłużonych członków Stowarzyszenia, Panów dr Andrzeja Siwka oraz dr Mariusza Machynię, wieloletnich pracowników NID – Oddziału Terenowego w Krakowie.
Prezes Dominika Kuśnierz-Krupa przekazała bieżące informacje związane z funkcjonowaniem Oddziału.
Wysłuchaliśmy także bardzo interesującego wykładu dr Bożeny Boba-Dyga pt. „Aranżacje konserwatorsko-restauratorskie i reprojektowanie budynków zabytkowych”, po którym nastąpiła ożywiona dyskusja.
Kolejne spotkanie planowane jest na początek marca.