Zebranie Oddziału

Szanowni Państwo, członkowie i sympatycy Krakowskiego Oddziału SKZ, Serdecznie zapraszamy na zebranie naszego Oddziału, które odbędzie się w dniu 18 maja (czwartek), o godz. 18.00, w siedzibie Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, przy ul. Kanoniczej 1 (1 piętro, sala nr 100). Naszym gościem będzie mgr Jacek Olesiak, konserwator dzieł sztuki, pracownik Firmy Remmers, który...

IX Konferencja Naukowa z cyklu „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”

Działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ we współpracy z Instytutem Prawa Ochrony Dziedzictwa, Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz Katedrą Prawa Administracyjnego UJ zaprasza uczestników z Polski i świata do wzięcia udziału w IX Konferencji Naukowej z cyklu „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”, która w tym roku...

III Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu”

W dniach 28-29 listopada 2023, w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się III Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu” zatytułowana: „Wpływ dużych inwestycji na sytuację hydrologiczną na obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej”. Organizatorami konferencji są: – Narodowy Instytut Dziedzictwa;– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;– Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk pod auspicjami UNESCO / European Regional Centre for Ecohydrology of the...

Konferencja naukowa

Zachęcamy do udziału w konferencji naukowej „Wiedza, doświadczenie, rozrywka. Edukacyjne i kulturowe aspekty podróży z ziem polskich na zachód Europy w dobie nowożytnej i nowoczesnej (do 1939 r.)”, której współorganizatorem jest Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie wspólnie z Instytutem Historii UJ. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Wydziału Historycznego w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zgłoszenia...

I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”. Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Szczegółowe informacje o Kongresie można uzyskać na stronie Komunikat organizacyjny – Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa (ibd.org.pl)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa EuCuComm 2023

Szanowni Państwo,Zachęcamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej EuCuComm 2023 – European Culture Commonwealth, która odbędzie się w dniach 27-29 Wrzesień 2023 w Lubaniu (PL) oraz Jauernick (D).Tematem przewodnim konferencji są sposoby użytkowania kościołów w Europie po ich desakralizacji. Współorganizatorem konferencji jest Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Więcej informacji na stronie internetowej www.EuCuComm.eu

Informacje po Zebraniu Oddziału

W dniu 23 marca br., o godz. 18.00, w siedzibie Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, przy ul. Kanoniczej 1 odbyło się zebranie Oddziału Krakowskiego SKZ.Podczas zebrania Dominika Kuśnierz-Krupa przedstawiła bieżące informacje związane z działalnością Oddziału, m.in.: Podczas zebrania wręczono także legitymacje nowym członkom SKZ. W drugiej części spotkania członkowie Oddziału wysłuchali bardzo interesującego wykładu...