Category: Bez kategorii

Ruszyła rekrutacja 50-tej jubileuszowej edycji Podyplomowych Studiów Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki

Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki WA PK mają długoletnią tradycję. Utworzone zostały w 1973 r. w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (obecnie Katedrze). Program nauczania – aktualizowany zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy konserwatorskiej – uwzględnia wymagania organizacji zawodowych i pracodawców. Zapewnia słuchaczom efekty kształcenia podnoszące kwalifikacje w zawodzie, niezbędne na rynku pracy związane z pełnieniem zadań w...

Zebranie Oddziału

Szanowni Państwo, członkowie i sympatycy Krakowskiego Oddziału SKZ, Serdecznie zapraszamy na zebranie naszego Oddziału, które odbędzie się w dniu 29 czerwca (czwartek), o godz. 18.00, w siedzibie Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, przy ul. Kanoniczej 1 (1 piętro, sala nr 100). Podczas zebrania wysłuchamy wykładu dr inż. arch. Jana Janczykowskiego, wieloletniego Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora...

Informacje po Zebraniu Oddziału

W dniu 18 maja br., w siedzibie Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, przy ul. Kanoniczej 1 odbyło się zebranie Oddziału Krakowskiego SKZ.Podczas zebrania członkowie Oddziału wysłuchali bardzo interesującej prezentacji Pana mgr Jacka Olesiaka z firmy Remmers. Wykład dotyczył problematyki konserwacji zabytkowych elewacji ceglanych. Było to pierwsze z kilku planowanych w bieżącym roku spotkań z...

Zebranie Oddziału

Szanowni Państwo, członkowie i sympatycy Krakowskiego Oddziału SKZ, Serdecznie zapraszamy na zebranie naszego Oddziału, które odbędzie się w dniu 18 maja (czwartek), o godz. 18.00, w siedzibie Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, przy ul. Kanoniczej 1 (1 piętro, sala nr 100). Naszym gościem będzie mgr Jacek Olesiak, konserwator dzieł sztuki, pracownik Firmy Remmers, który...

IX Konferencja Naukowa z cyklu „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”

Działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ we współpracy z Instytutem Prawa Ochrony Dziedzictwa, Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz Katedrą Prawa Administracyjnego UJ zaprasza uczestników z Polski i świata do wzięcia udziału w IX Konferencji Naukowej z cyklu „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”, która w tym roku...

III Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu”

W dniach 28-29 listopada 2023, w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się III Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu” zatytułowana: „Wpływ dużych inwestycji na sytuację hydrologiczną na obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej”. Organizatorami konferencji są: – Narodowy Instytut Dziedzictwa;– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;– Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk pod auspicjami UNESCO / European Regional Centre for Ecohydrology of the...

Konferencja naukowa

Zachęcamy do udziału w konferencji naukowej „Wiedza, doświadczenie, rozrywka. Edukacyjne i kulturowe aspekty podróży z ziem polskich na zachód Europy w dobie nowożytnej i nowoczesnej (do 1939 r.)”, której współorganizatorem jest Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie wspólnie z Instytutem Historii UJ. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Wydziału Historycznego w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zgłoszenia...