Członkostwo

W celu wstąpienia do Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków należy wypełnić deklarację członkowską, a następnie skontaktować się z Sekretarzem Oddziału (dr inż. arch. Mateusz Budziakowski, tel. 570 269 996, email: architekt@budziakowski.pl).

Miesięczna składka członkowska wynosi: 10 zł, dla emerytów: 5 zł (nie ma możliwości regulowania składek gotówką!).

Nr konta oddziału: 84 1240 4650 1111 0010 4626 6940 (Bank Pekao)

Informacje o ewentualnych zaległościach można uzyskać u Skarbnika Oddziału (dr inż. arch. Małgorzata Hryniewicz, tel. 666-058-181, email: ghryniewicz@gmail.com)