Tradycją stały się już, organizowane po raz trzynasty przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP w Krakowie, Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej adresowane do uczniów Ili i IV klas szkół podstawowych Województwa Małopolskiego. Akcja ta, prowadzona od 2007 roku i ciesząca się dużym zainteresowaniem ma na celu uzupełnienie edukacji dzieci w zakresie architektury i kształtowania współczesnego środowiska kulturowego.

Zarząd Oddziału Krakowskiego postanowił wesprzeć tegoroczną edycję Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej fundując jedną z nagród specjalnych. Otrzymała ją Maria Biskupska ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Krakowie za pracę konkursową „Ogród moich marzeń”. Nagrodę w raz z dyplomem podczas Gali Finałowej w dniu 28 listopada wręczyła Prezes Oddziału Krakowskiego SKZ Dominika Kuśnierz-Krupa.