Zaczął się sezon podatkowy, czyli okres składania PIT 2023. Jest to kolejny rok obowiązywania ulgi podatkowej na zabytki dla osób fizycznych, wprowadzonej w 2022 roku. Na stronie NIKZ można zapoznać się z aktualnymi przepisami w tym zakresie: NIKZ – Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków