Uroczystości pogrzebowe śp. Rektora  prof. dra hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza rozpoczną się Mszą Św. 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 12.00 w Bazylice Mariackiej w Krakowie. 
Odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Rakowicki rozpocznie się o godzinie 14.30 (od bramy głównej).