W imieniu trzech Katedr Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Katedry Prawa Administracyjnego, Katedry Postępowania Administracyjnego oraz Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego oraz Koła Naukowego Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ – Tradycyjnego Organizatora cyklu Konferencji i współpracującego z Organizatorami Instytutu Prawa Ochrony Dziedzictwa w Krakowie zapraszamy do wzięcia udziału w Jubileuszowej X Konferencji Naukowej z cyklu „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”, która w tym roku będzie nosiła tytuł: „Nasi Mistrzowie i Pionierzy jako dziedzictwo niematerialne i materialne”. Forma hybrydowa organizacji Konferencji oznacza, że będzie możliwość uczestniczenia zarówno w formie stacjonarnej jak również zdalnej. Konferencja będzie miała status konferencji międzynarodowej.

Z uwagi na Jubileuszowy charakter Konferencji warto podkreślić interdyscyplinarny (prawny, filozoficzny, kulturowy, społeczny, architektoniczny, archeologiczny, technologiczny, konserwatorski, menadżerski, środowiskowy) wymiar problematyki ochrony dziedzictwa niematerialnego i materialnego – tym razem w kontekście Mistrzów i Pionierów dyscyplin naukowych, których przedmiotem jest między innymi ochrona dziedzictwa kulturowego.

Termin Konferencji: 17-18 października 2024 r., rozpoczęcie obrad o godz. 9.00.

Miejsce konferencji: Kraków oraz platforma MS Teams.

Szczegółowe informacje: Nasi Mistrzowie i Pionierzy jako dziedzictwo niematerialne i materialne – Wydział Prawa i Administracji (uj.edu.pl)