Z Oddziału Dolnośląskiego SKZ napłynęła dzisiaj bardzo smutna wiadomość o śmierci dr inż. Lecha Engela, wybitnego inżyniera w zakresie konstrukcji obiektów zabytkowych.
Dr inż. Lech Engel (1932-2024) był dla środowiska związanego z ochroną zabytków postacią ikoniczną. Inżynier, rzeczoznawca, projektant, autor wielu publikacji naukowo-technicznych. Niekwestionowany autorytet dla osób zajmujących się konstrukcjami obiektów zabytkowych, ich rozpoznaniem, analizą, wzmacnianiem i rewitalizacją techniczną.
Zgodnie z informacją od rodziny pogrzeb odbędzie się w środę 28 lutego, na Cmentarzu Komunalnym Opole – Półwieś, o godz.12.00.O 11.00. Msza św. odbędzie się w tzw. Starej Kaplicy na tym cmentarzu.