2 lutego 2023 roku, weszło w życie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z którym Nowa Huta znalazła się na liście Pomników Historii.
Należy pamiętać, że niezaprzeczalnym walorem Nowej Huty jest fakt, że składa się zarówno z dobrze zachowanej, charakterystycznej architektury jak i unikatowego układu urbanistycznego. W 2004 r. układ urbanistyczny dzielnicy został wpisany do rejestru zabytków. W 2010 r. został przygotowany pierwszy wniosek o uznanie centrum Nowej Huty za Pomnik Historii. W 2013 r. centrum Nowej Huty zostało objęte planem miejscowym, chroniącym wszystkie elementy kształtujące urbanistykę dzielnicy. 
W 2014 r. miasto Kraków podjęło starania o utworzenie w Nowej Hucie parku kulturowego, co ostatecznie udało się dokonać w 2020 roku. Diagnozę i wytyczne w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu dzielnicy stworzyli członkowie zespołu projektowego z Politechniki Krakowskiej, pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, członka Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.