Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Katedra Architektury Krajobrazu (Wydział Architektury, Politechnika Krakowska) zapraszają na drugą edycję konferencji hydrologicznej, poświęconej kwestiom zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i stosunków wodnych dla stanowisk archeologicznych oraz zabytkowej zieleni. Konferencja odbędzie się w dniach 14–15 listopada 2022 roku w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa przy Rynku Głównym w Krakowie. Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków Doktora Jarosława Sellina, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronatów udzielili także JM Rektor Politechniki Krakowskiej Profesor Andrzej Białkiewicz, Prezydent Miasta Krakowa, Profesor Jacek Majchrowski oraz Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Doktor Piotr Turkiewicz, jak również Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu. Warunkiem udziału w konferencji jest wcześniejsza rejestracja. Referaty konferencyjne będą dostępne zdalnie.
Szczegółowe informacje o konferencji wraz z programem dostępne są na stronie www.zabytki-klimat.pk.edu.pl