W dniu 13 grudnia, w Krakowie, w siedzibie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa przy ul. Św. Jana 12 odbyło się spotkanie w gronie krakowskich organizacji dziedzictwa z sektora pozarządowego.
Oddział Krakowski SKZ na spotkaniu reprezentowała Prezes Dominika Kuśnierz-Krupa.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach działań Europa Nostra Heritage Hub i umożliwiło prezentację Hub, ale także prezentację i kierunki działalności krakowskich organizacji pozarządowych zajmujących się dziedzictwem.

Europa Nostra to federacja organizacji pozarządowych zajmujących się dziedzictwem na terenie całej Europy. Siedziby w Hadze i Brukseli umożliwiają stałą obecność w debatach dotyczących różnych aspektów dziedzictwa w instytucjach europejskich i podejmowanie działań dla lepszych rozwiązań prawnych, finansowych i organizacyjnych dla dziedzictwa.
W 2022 roku w Krakowie powstało regionalne centrum – Europa Nostra Heritage Hub – którego zadaniem jest współpraca z organizacjami na terenie Europy Środkowej i Wschodniej.
Działania Europa Nostra Heritage Hub są adresowane do dziewięciu krajów regionu, jednak serce Hub bije w Krakowie, gdzie planuje się stworzyć pilotażową sieć organizacji pozarządowych i nieformalnych grup działających na rzecz dziedzictwa.

Kolejne spotkanie planowane jest niebawem.