Zapraszamy na kwietniową konferencję „Przestrzenie pamięci. Zabytkowe cmentarze we współczesnych kontekstach”.
Podczas konferencji będą poruszone m.in. następujące zagadnienia: Jak zadbać o przestrzeń cmentarną pozostając w zgodzie z lokalną tradycją?; Jak upamiętnić miejsce, w którym znajdował się cmentarz, które bezpowrotnie utraciło swój charakter?; Co z naszą pamięcią narodową i emocjami z nią związanymi?

Konferencję organizuje Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków wraz z Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków oraz Stowarzyszeniem Historyków Sztuki.
Szczegółowe informacje na stronie www.nikz.pl