Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programu MKiDN „Ochrona zabytków archeologicznych” na rok 2024. Celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Zapraszamy do składania wniosków, nabór do 30 listopada!

Wnioski do programu składać można wyłącznie w systemie EBOI do 30 listopada br.

Formularz jest aktywny pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/

Nie ma konieczności przesyłania wydruku „Potwierdzenia złożenia wniosku”, składania wniosku oraz załączników – wystarczy wypełnić wniosek i przesłać go w systemie.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

  • samorządowe instytucje kultury;
  • państwowe instytucje kultury;
  • organizacje pozarządowe;
  • publiczne uczelnie akademickie;
  • niepubliczne uczelnie akademickie;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacja na temat programu zamieszczone są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Ochrona zabytków archeologicznych – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Portal Gov.pl