Narodowy Instytut Dziedzictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk pod auspicjami UNESCO zapraszają do udziału w konferencji naukowej, poświęconej kwestiom zagrożeń związanych z wpływem dużych inwestycji na sytuację hydrologiczną na obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 28 – 29 listopada 2023 roku w Warszawie, obowiązuje rejestracja!

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają naukowców, architektów, hydrologów, przedstawicieli różnych branż, osoby związane z ochroną dziedzictwa i wszystkich, którzy są zainteresowani przyszłością miast i ich rozwojem, jako miejsca dobrego do życia dla człowieka.

Do pobrania: Program konferencji

Forma konferencji:
Konferencja odbędzie się stacjonarnie, w języku polskim.
Konferencja ma charakter otwarty i bezpłatny. Warunkiem udziału w konferencji jest wcześniejsza rejestracja.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń.
Link do formularza rejestracyjnego: https://rejestracja.nid.pl/pl/strona-glowna,f-iii_konferencja_dziedzictwo_kulturowe_wobec_zmian_klimatu