Zapraszamy do zapoznania się z nowym – 73 numerem czasopisma Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation –http://www.wiadomoscikonserwatorskie.pl/