W dniu 18 maja br., w siedzibie Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, przy ul. Kanoniczej 1 odbyło się zebranie Oddziału Krakowskiego SKZ.
Podczas zebrania członkowie Oddziału wysłuchali bardzo interesującej prezentacji Pana mgr Jacka Olesiaka z firmy Remmers. Wykład dotyczył problematyki konserwacji zabytkowych elewacji ceglanych. Było to pierwsze z kilku planowanych w bieżącym roku spotkań z Panem Konserwatorem.
Kolejne zebranie Oddziału odbędzie się na końcu czerwca.