30 stycznia 2024 r. w Sali Białej Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbyła się – przygotowana przez ZG SKZ – uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa – edycja 2023 oraz nagród ZG SKZ.

Podczas gali laureaci odebrali z rąk Sekretarz Stanu w MKiDN, Generalnej Konserwator Zabytków Bożeny Żelazowskiej oraz Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Jacka Rulewicza przyznane nagrody i wyróżnienia, a z rąk dyrektora Muzeum Pawła Jaskanisa interesujące wydawnictwa muzealne.

Następnie, w gościnnych salach Villi Intrata, miało miejsce integracyjne spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.