W imieniu Pani Skarbnik Oddziału bardzo prosimy członków, aby wszystkie planowane przelewy na konto Oddziału zrealizować do 15 grudnia. Prosimy, aby w terminie od 16.12.2022 do 02.01.2023 nie dokonywać już przelewów. Prośba jest związana z tym, że na końcu roku musimy zrobić bilans i wysłać sprawozdanie do ZG SKZ.