Category: Bez kategorii

Europejskie Dni Dziedzictwa

W dniach 10-11 oraz 17-18 września odbędzie się jubileuszowa 30. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczne obchody zorganizowano pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”! Szczegółowe informacje o wydarzeniach, które będą miały miejsce w ramach obchodów EDD można znaleźć na stronie https://edd.nid.pl/o-edd/ Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu...

KONKURS GKZ I SKZ

Biorąc pod uwagę postulaty wyższych uczelni oraz przyszłych uczestników – organizatorzy „Konkursu GKZ i SKZ na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa” – dokonali zmian w Regulaminie Konkursu, przesuwając termin składania prac do dnia 30 października każdego roku, poczynając od roku 2022. Pozostałe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na naszej stronie internetowej www.skz.pl

Wybory władz Oddziału

W dniu 24.06.2022 roku odbyło się zebranie wyborcze i wybór władz Oddziału Krakowskiego SKZ na kolejną kadencję. W wyniku wyborów nowym Prezesem Oddziału została Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, a członkami Zarządu: Wiceprezes: Dr hab. Grażyna Stojak, Prof. URzCzłonek Zarządu: Dr Barbara Zin, Prof. PKCzłonek Zarządu: Dr hab. Andrzej Gaczoł, Prof. PKCzłonek Zarządu: Dr Marcin WłodarczykSekretarz: Dr Mateusz...

Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na WA PK

Zachęcamy do studiowania!!! Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki mają długoletnią tradycję – utworzone zostały w 1973 roku. Studia – uwzględniając specyfikę i wymogi współczesnej wiedzy konserwatorskiej, opartej na uznawanych w świecie naukowych podstawach – zapewniają słuchaczom efekty kształcenia zgodnie z wymogami organizacji zawodowych i pracodawców oraz podniesienie kwalifikacji w swoim zawodzie, lub nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy związanym...