Działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ we współpracy z Instytutem Prawa Ochrony Dziedzictwa, Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz Katedrą Prawa Administracyjnego UJ zaprasza uczestników z Polski i świata do wzięcia udziału w IX Konferencji Naukowej z cyklu „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”, która w tym roku będzie nosiła tytuł: „Dziedzictwo celuloidowe i formy jego ochrony”, a zorganizowana zostanie w formie hybrydowej (będzie możliwość uczestniczenia w Konferencji zarówno w formie stacjonarnej, jak również zdalnej).
Konferencja odbędzie się w dniach 15 – 16 maja 2023 r. 

Szczegółowe informacje: https://fb.me/e/2oFrd3kvz