Konferencja naukowa

Last modified date

Zachęcamy do udziału w konferencji naukowej „Wiedza, doświadczenie, rozrywka. Edukacyjne i kulturowe aspekty podróży z ziem polskich na zachód Europy w dobie nowożytnej i nowoczesnej (do 1939 r.)”, której współorganizatorem jest Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie wspólnie z Instytutem Historii UJ.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Wydziału Historycznego w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zgłoszenia uczestnictwa i propozycji referatów do 31 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje na stronie Konferencja: „Wiedza, doświadczenie, rozrywka. Edukacyjne i kulturowe aspekty podróży z ziem polskich na zachód Europy w dobie nowożytnej i nowoczesnej (do 1939 r.)” – Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

admin