W dniach 28-29 listopada 2023, w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się III Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu” zatytułowana: „Wpływ dużych inwestycji na sytuację hydrologiczną na obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej”.

Organizatorami konferencji są:
– Narodowy Instytut Dziedzictwa;
– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
– Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk pod auspicjami UNESCO / European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences, under the auspices of UNESCO.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie: III Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu” – nabór abstraktów – NID