W dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”. Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.
Szczegółowe informacje o Kongresie można uzyskać na stronie Komunikat organizacyjny – Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa (ibd.org.pl)