W dniu 23 marca br., o godz. 18.00, w siedzibie Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, przy ul. Kanoniczej 1 odbyło się zebranie Oddziału Krakowskiego SKZ.
Podczas zebrania Dominika Kuśnierz-Krupa przedstawiła bieżące informacje związane z działalnością Oddziału, m.in.:

  • informację o zainicjowaniu współpracy z firmą Remmers (w maju planowany jest wykład Pana mgr Jacka Olesiaka z Remmers dotyczący metod konserwacji zabytkowych elewacji ceglanych);
  • informację o podpisaniu przez Prezesa ZG SKZ Jacka Rulewicza porozumienia o współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej;
  • Informacje o planowanym przez ZG SKZ w 2025 roku III Kongresie Konserwatorów Polskich;
  • Informację o powołaniu przy Oddziale Koła Młodych – Przewodnicząca, Bernadetta Półchłopek-Szczygieł przedstawiała jedną z inicjatyw Koła, którą będą warsztaty dla dzieci propagujące potrzebę ochrony zabytków. 

Podczas zebrania wręczono także legitymacje nowym członkom SKZ.

W drugiej części spotkania członkowie Oddziału wysłuchali bardzo interesującego wykładu dra hab. Zbigniewa Moździerza, Prof. uczelni, wybitnego znawca problematyki ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego Zakopanego oraz autor szeregu publikacji dotyczących historii architektury i rozwoju przestrzennego tego miasta.  Po wykładzie wywiązała się dyskusja dotycząca aktualnych problemów ochrony dziedzictwa Zakopanego.

Kolejne zebranie Oddziału odbędzie się w maju.

Zebranie Oddziału