Dzisiaj dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci JM Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza.

Wcześniej prof. Białkiewicz był dwukrotnie prorektorem Politechniki Krakowskiej oraz wieloletnim kierownikiem Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK.

Prof. Andrzej Białkiewicz urodził się 13 czerwca 1954 r. w Czeladzi. W 1978 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i rozpoczął pracę w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Wśród głównych obszarów zainteresowań badawczych prof. Białkiewicza należy wymienić teorię architektury współczesnej, a zwłaszcza architektury modernistycznej, rolę rysunku w działalności architektów, zachowania dziedzictwa architektonicznego oraz adaptację obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji.

Profesor Andrzej Białkiewicz był autorem oraz współautorem około 140 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz 3 monografii. Był także laureatem szeregu nagród oraz odznaczeń.

Pracę badawczą i dydaktyczną w obszarze architektury i konserwacji zabytków łączył z bogatą praktyką architektoniczną.

Pan Rektor od wielu lat był członkiem Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz niezwykle ważną postacią dla całego środowiska konserwatorskiego.

Prezes, Zarząd oraz członkowie Oddziału składają najszczersze kondolencje Żonie, Bliskim i Przyjaciołom Profesora Andrzeja Białkiewicza.