W dniu 7 marca 2023 roku, w Krakowie, w Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Rynek Podziemny, z inicjatywy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, przy wsparciu Prezydenta Miasta Krakowa oraz JM Rektora Politechniki Krakowskiej odbyła się uroczystość z okazji 80. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Kadłuczki, wieloletniego Prezesa ZG SKZ, wybitnego konserwatora zabytków i architekta.
Z tej okazji ZG SKZ przygotował okolicznościowe wydawnictwo poświęcone Panu Profesorowi.
Członkowie Zarządu Oddziału Krakowskiego, którzy wzięli udział w uroczystości, w imieniu członków oddziału również złożyli Panu Profesorowi, Wieloletniemu Prezesowi Oddziału, życzenia kolejnych sukcesów, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.