W imieniu Zarządu Głównego SKZ oraz Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, współorganizatora Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”, informujemy, że trwa jego 27. edycja. To największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, które wyłania, nagradza i promuje najlepsze rozwiązania budowlane oraz inwestorów, wykonawców i projektantów. Ważną kategorią konkursową są „obiekty zabytkowe”, które stanowią 20% zgłaszanych obiektów. W pracach Jury udział biorą przedstawiciele SKZ, ministerstw, politechnik i instytutów badawczych. Decyzje zapadają na walnym posiedzeniu Jury. Przyjmowanie zgłoszeń do 27. edycji już się rozpoczęło! Na stronie www.modernizacjaroku.org.pl można zgłaszać – do 10 marca 2023 – ukończone ostatnio obiekty. Zapraszamy! Bądźmy razem!