Politechnika Krakowska publicznie udostępni kolekcję „Cracoviana” ze zbiorów Biblioteki uczelni. W zbiorze 1400 książek są cenne pozycje dotyczące dziejów Krakowa, polityki miasta oraz życia codziennego i zwyczajów mieszkańców w XIX i na początku XX w.

Dyrektor biblioteki Marek Górski zaznacza, że kolekcja „Cracoviana” jest bardzo wartościowa pod względem historycznym – najstarszy dokument pochodzi z roku 1745, a zasięg chronologiczny pozostałych obejmuje lata 1816-1945. „Cenne zbiory mogą stanowić warsztat badań historyczno-literackich, a upublicznienie informacji o nich, a także digitalizacja i udostępnienie wybranych pozycji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej otworzy niczym nieograniczony dostęp do nich dla odbiorców na całym świecie.

Biblioteka udostępni szczegółowe informacje o tym, co zawierają zbiory tworzące tzw. Kolekcję Cracoviana, a także udostępni cyfrowe kopie wybranych pozycji. Całość kolekcji zostanie spisana, a następnie ponownie – zgodnie z aktualnymi zasadami – wpisana do inwentarzy i katalogów bibliotecznych. Ma to umożliwić udostępnienie informacji o poszczególnych książkach nie tylko w katalogach lokalnych, ale również ogólnopolskich NUKAT i KaRo oraz światowym WordCat.

Szerokie udostępnienie kolekcji będzie możliwe dzięki pozyskaniu przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej finansowania prac w ramach ministerialnego programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Projekt o wartości blisko ćwierć miliona złotych jest realizowany przez zespół wykwalifikowanych bibliotekarzy i pracowników Biblioteki PK, prace zakończą się jesienią tego roku.