Szanowni Państwo, członkowie Oddziału Krakowskiego SKZ,

Jako Oddział otrzymaliśmy od Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków zaproszenie na wykład dotyczący problemów konserwatorskich KUELAP w Peru.

Wykład wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Jacek Kościuk (CEAC Associated Researach Fellow), architekt, dyrektor Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Wykład odbędzie się w dniu 16 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 17.00 w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Architektów RP przy ul. Wróblewskiego 18 we Wrocławiu.

Osoby chętne do wzięcia udziału są proszone o przesyłanie zgłoszeń na adres e- mailowy Izby: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl lub telefoniczne na nr 71 344 33 69. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa!