W dniu 22 listopada br., w siedzibie Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyło się pierwsze w nowej kadencji zebranie Krakowskiego Oddziału SKZ.

Naszym gościem była dr hab. Monika Bogdanowska, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która opowiedziała o bieżącej działalności NID oraz o nowych i kontynuowanych przez Instytut projektach. Odpowiedziała także na liczne pytania z sali, które dotyczyły m.in. ochrony architektury drewnianej oraz zmian klimatycznych i ich wpływu na zabytki.
Podczas zebrania wręczono także legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia.

Kolejne zabranie zostało zaplanowane na okres wczesnej wiosny.

Do zobaczenia!