Biorąc pod uwagę postulaty wyższych uczelni oraz przyszłych uczestników – organizatorzy „Konkursu GKZ i SKZ na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa” – dokonali zmian w Regulaminie Konkursu, przesuwając termin składania prac do dnia 30 października każdego roku, poczynając od roku 2022.

Pozostałe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na naszej stronie internetowej www.skz.pl