Zachęcamy do studiowania!!!

Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki mają długoletnią tradycję – utworzone zostały w 1973 roku. Studia – uwzględniając specyfikę i wymogi współczesnej wiedzy konserwatorskiej, opartej na uznawanych w świecie naukowych podstawach – zapewniają słuchaczom efekty kształcenia zgodnie z wymogami organizacji zawodowych i pracodawców oraz podniesienie kwalifikacji w swoim zawodzie, lub nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy związanym z pełnieniem zadań w szeroko pojętej ochronie zabytków i dóbr kultury.

Słuchacze Studiów otrzymują – w ramach przewidzianych programem bloków tematycznych – niezbędną wiedzę teoretyczną, a kilkadziesiąt godzin zajęć w terenie (w obiektach zabytkowych, pracowniach konserwatorskich itp.) pozwala im zapoznać się z praktycznymi i technicznymi aspektami różnorodnej tematyki konserwatorskiej.

Nabór do nowej do nowej edycji już się rozpoczął i będzie trwał do 16 września 2022 r.

Szczegółowe informacje na stronie: http://pskz.pk.edu.pl/