W dniu 24.06.2022 roku odbyło się zebranie wyborcze i wybór władz Oddziału Krakowskiego SKZ na kolejną kadencję.
W wyniku wyborów nowym Prezesem Oddziału została Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, a członkami Zarządu:
Wiceprezes: Dr hab. Grażyna Stojak, Prof. URz
Członek Zarządu: Dr Barbara Zin, Prof. PK
Członek Zarządu: Dr hab. Andrzej Gaczoł, Prof. PK
Członek Zarządu: Dr Marcin Włodarczyk
Sekretarz: Dr Mateusz Budziakowski
Skarbnik: Dr Małgorzata Hryniewicz

Na zebraniu wybrano także delegatów, którzy będą reprezentować Oddział podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, w Toruniu, w dniu 19.10.2022 roku.
Delegatami Oddziału zostali:
– Prof. Zbigniew Myczkowski
– Dr Barbara Zin, Prof. PK
– Dr Jerzy Wowczak
– Dr hab. Grażyna Stojak, Prof. URz
– Prof. Dominika Kuśnierz-Krupa

Dziękujemy za zaangażowanie i pracę na rzecz Stowarzyszenia ustępującemu Prezesowi Oddziału Pani Dr hab. inż. arch. Jolancie Sroczyńskiej, Prof. PK i Zarządowi, który pełnił funkcję w ciągu ostatnich dwóch kadencji, częściowo w okresie bardzo trudnym – pandemii.