biuro architektoniczne

Last modified date

Biuro architektoniczne oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji o różnej skali. Wspieraliśmy Klientów w budowie domów jednorodzinnych, budynków usługowych (sklepy, biura), obiektów oświatowych (szkoły), sportowych (sale gimnastyczne, boiska), przeznaczonych na potrzeby kultury (lokalne centra kulturalne, teatr) oraz służby zdrowia.

Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, arch. krajobrazu jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z praktyką projektową. Głównym obszarem jej badań jest historia rozwoju przestrzennego oraz architektonicznego miast, konserwacja zabytków architektury i urbanistyki, ochrona miast zabytkowych, uwarunkowania prawne i społeczne w ochronie krajobrazu kulturowego.
Posiada uprawnienia rzeczoznawcy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, w zakresie krajobrazu kulturowego, ochrony i konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. Jest rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w dziedzinie: urbanistyka i krajobraz kulturowy, w specjalności: rewaloryzacja historycznych układów urbanistycznych, ochrona krajobrazu kulturowego.
Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje również w działalności eksperckiej wspierającej organy ochrony zabytków oraz klientów instytucjonalnych i prywatnych.

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. Politechniki Krakowskiej. Od 2007 roku członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Współautor (w roli głównego projektanta) kilkudziesięciu projektów obiektów użyteczności publicznej sporządzanych na zamówienia samorządów i inwestorów prywatnych.
Działalność projektową łączy z pracą naukową i dydaktyczną. Prowadzone przez niego badania dotyczą m.in. rozwoju urbanistycznego oraz architektury wybranych ośrodków w XIX i na początku XX wieku, problematyki związanej z ochroną krajobrazu kulturowego w Polsce i na świecie, tematyki związanej z opracowywanymi projektami o charakterze konserwatorskim, problematyki projektów obiektów użyteczności publicznej takich jak teatry czy hale sportowe oraz zagadnień związanych z analizami współczesnych trendów w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i konserwatorskim.

W latach 2004-2020 Dominika Kuśnierz-Krupa i Michał Krupa stanowili trzon Grupy Projektowej ZERIBA.

administrator